VNC

Home / VNC

VNC là quỹ đầu tư khởi nghiệp có trụ sở tại Việt Nam, với mục tiêu phát triển thị trường khởi nghiệp từ đó tạo nên những giá trị nền tảng cho nền kinh tế, VNC lựa chọn đầu tư vào các lĩnh vực: công nghệ, dịch vụ, F&B, và nông nghiệp công nghệ cao…VNC tham gia vào các doanh nghiệp ngay từ lúc khởi đầu, mang đến nguồn vốn bền vững và hệ sinh thái khởi nghiệp vững chắc, giúp các start-up tự tin phát triển sản phẩm và giới thiệu đến thị trường.