Võ Tòng Xuân

Giáo sư - Tiến sĩ

Giáo sư, tiến sĩ Võ Tòng Xuân là nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.