Ngô Xuân Tràng

Giám đốc điều hành

Ông Ngô Xuân Tràng có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành các dự án lớn. Ông Tràng từng là Phó Tổng Giám đốc K-Home và công ty K-Land, Giám đốc kinh doanh tại công ty K-Decor.

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.