Lưu Tường Bách

Thạc sĩ

Ông Bách từng là cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch của Anpha Capital, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Horizon Securities Corporation. Ông Bách là chuyên gia tài chính nhiều kinh nghiệm.

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.