Lê Minh Phương

Giám đốc tài chính

Ông Lê Minh Phương là Giám đốc điều hành quỹ đầu tư VNC Capital. Ông cũng đồng thời là người đồng sáng lập, Giám đốc điều hành cho các công ty thuộc lĩnh vực khách sạn, Quản trị đầu tư và công nghệ.

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.