Đỗ Hồng Phúc

Giám đốc chiến lược

Ông Đỗ Hồng Phúc từng là Giám đốc chiến lược của Relam Investment tại Dubai. Ông Phúc cũng là đồng sáng lập các dự án với tổng định giá trên $200 triệu tại Việt Nam và toàn cầu (7S Hotel, BB Link, Thegioisi, T-Hub, BricX, HetaChain).

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.