Bùi Hà Nguyên

TV Ban cố vấn

Ông Bùi Hà Nguyên có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ông là giám đốc dự án ngành Dầu khí, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Enerion Pte Ltd (Singapore). Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT và XD Giao Thông Việt. Người sáng lập Công ty Cổ phần Xúc tiến DT và TM TNC.

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.