HEAD CAPITAL

Home / HEAD CAPITAL

Head Capital là công ty đầu tư, hệ sinh thái công nghệ đa lĩnh vực bao gồm: marketing, thương mại điện tử, mạng xã hội, tài chính… Head Capital được phát triển bởi đội ngũ tài năng, nhiều kinh nghiệm và cùng hướng đến mục tiêu xây dựng những giá trị lớn, phục vụ cho nhiều người, nhiều cộng đồng và nhiều doanh nghiệp. Năm 2021, trước tình hình khó khăn về dịch bệnh và nguy cấp lương thực toàn cầu, Head Capital quyết định phát triển 7ECO để đóng góp cho nông nghiệp trên toàn thế giới.