APTUS

Home / APTUS

Aptus là quỹ đầu tư mạo hiểm. Dựa trên nền tảng blockchain tiên tiến cho phép khách hàng thực hiện mã thông báo, phát hành, chuyển nhượng và trao đổi tài sản token hóa với mức độ riêng tư, bảo mật và kiểm toán cao trong khi tuân theo các quy định của các khu vực pháp lý khác nhau. Ngoài mục tiêu đầu tư mạo hiểm, Aptus còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, tư vấn cấu trúc tài chính, pháp luật, phát hành chứng khoán, quan hệ nhà đầu tư, gây quỹ và các dịch vụ tài chính trên nền tảng Blockchain.