Tầm nhìn, sứ mệnh & giá trị cốt lõi

7ECO là công ty đầu tư và phát triển các dự án nông nghiệp thông minh, có trụ sở tại Anh Quốc. Chúng tôi mang công nghệ vào nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu tiềm năng sử dụng đất, phát triển nông nghiệp sạch và bền vững. 7ECO đầu tư và phát triển các dự án nông nghiệp thông minh tại Việt Nam, Thailand, Ấn Độ, Indonesia, Brazil… Chúng tôi hướng đến một thế giới xanh, sạch và đầy đủ.

 • Tầm nhìn: 7ECO hướng đến 1 nền nông nghiệp hiệu quả, năng suất cao và bền vững. Chúng tôi đưa giá trị nông nghiệp nên tầm cao mới.
 • Sứ mệnh: 7ECO thay đổi các phương thức canh tác nông nghiệp truyền thống bằng cách áp dụng công nghệ vào từng khâu trong chuỗi giá trị nông nghiệp, hình thành 1 hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.
 • Giá trị cốt lõi: Chúng tôi tự hào là thành viên của 7ECO, góp phần làm nên thành công cho nền nông nghiệp khắp nơi trên thế giới.

Nguồn vốn đầu tư

Đội ngũ chuyên gia

Võ Tòng Xuân

Võ Tòng Xuân

Giáo sư - Tiến sĩ
Trần Nguyên Chí

Trần Nguyên Chí

Tiến sĩ
Nguyễn Văn Hiếu
Lưu Tường Bách

Lưu Tường Bách

Thạc sĩ

Đội ngũ vận hành

Ngô Xuân Tràng

Ngô Xuân Tràng

Giám đốc điều hành
Đỗ Hồng Phúc

Đỗ Hồng Phúc

Giám đốc chiến lược
Lê Minh Phương

Lê Minh Phương

Giám đốc tài chính
Bùi Hà Nguyên

Bùi Hà Nguyên

TV Ban cố vấn

Định hướng phát triển

Gắn liền với mục tiêu phát triển Nông Nghiệp của chính phủ Việt Nam 2021-2025, 7ECO hoạt động theo định hướng:

 • Sử dụng nguồn vốn huy động từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước.
 • Tìm kiếm tài nguyên đất thông qua các hình thức:
  – Mua lại quỹ đất tại các khu vực trọng điểm chiến lược kinh doanh.
  – Huy động quỹ đất từ nhà nước thông qua đề án nông nghiệp thông minh.
  – Huy động góp đất từ nông dân thông qua chính sách cùng đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.
 • Khởi động kinh doanh trồng trọt bằng các loại cây nông nghiệp ngắn ngày, có giá trị xuất khẩu cao.
 • Ứng dụng khoa học kỹ thuật đồng bộ vào các dự án, với quy mô tối thiểu 10 ha / dự án và trên 7 khâu quan trọng của quá trình sản xuất:
  – Xử lý đất —> Gieo trồng —> Chăm sóc —> Thu hoạch —> Chế biến —> Kiểm đinh chất lượng —> Phân phối
 • Nông nghiệp hữu cơ sẽ được chú trọng phát triển từ lúc khởi đầu.
 • Ứng dụng truy xuất nguồn gốc và chăm sóc tự động trong quá trình sản xuất.
 • Đưa vào lộ trình phát triển nhà máy chế biến nông sản và cam kết đầu ra cho nông dân.
 • Kết nối và thúc đẩy xuất khẩu đến các thị trường nông sản tiềm năng như Trung Đông, Trung Quốc, Âu Châu, Úc Châu và Hoa Kỳ.

Đối tác

VNC Capital
Aptus Venture Capital
Head Capital
Agritech
vTimes